Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 

Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru

Lokalita: Žitná 23, č. p. 610
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 314,7m2
Pořadové číslo: poř. č. 105/11/2021/Z
Datum zveřejnění: 01.11.2021 - 30.11.2021

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na pronájem nebytového prostoru

nebytová jednotka číslo 610/104 v 1. podzemním, 1. nadzemním a 2. podlaží domu, výměra cca 314,7 m2, kolaudovaný stav: prodejna nepotravinářského charakteru,
minimální nájemné ve výši 115.000 Kč/měsíc, za podmínky složení kauce ve výši 100.000 Kč, nájemní smlouva na dobu určitou 5 + 5 let opce

(usnesení číslo UR21_1208 ze dne 12.10.2021)

registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

Účet Městské části Praha 1 je veden u pobočky České spořitelny, číslo účtu: 150017-2000727399/0800,
variabilní symbol: 8206102103 specifický symbol IČ

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru (nejedná se o veřejnou soutěž), je nutné podat nejpozději do 02.12.2021 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 Žitná 23_NJ 104.pdf

 usnesení.pdf

 Žitná 610_23 - NP 104 - specifikace.pdf

 Žitná 610_23 - NP 104 - PV.pdf

 Žitná 610_23 - NP 104 - plánek.pdf

 Žitná 610_23 - NP 104 - plánky 1.NP.pdf

 Žitná 610_23 - NP 104 - plánky 1.PP.pdf

 Žitná 610_23 - NP 104 - plánky 2.PP.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz