Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájem plochy k umístění automatu na kávu

Lokalita: Palackého 5, č. p. 720
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: m2
Pořadové číslo: poř. č. 103/11/2021/Z
Datum zveřejnění: 01.11.2021 - 30.11.2021

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na pronájem plochy k umístění automatu na kávu

1. nadzemním podlaží domu (schodiště „E“ u výtahu), Poliklinika Palackého, ve společných prostorách o výměře cca 65 x 70 cm, nájemní smlouva na dobu neurčitou

(usnesení číslo UR21_1210 ze dne 12.10.2021)

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru (nejedná se o veřejnou soutěž), je nutné podat nejpozději do 02.12.2021 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 Palackého 5.pdf

 usnesení.pdf

 Palackého 720_5 - poliklinika - automat na kávu - popis.pdf

 Poliklinika Palackého - plánek.pdf

 Palackého 720_5 - poliklinika - automat na kávu - foto.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz