Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 
 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru

Lokalita: Široká 12, č. p. 64
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 111,9m2
Pořadové číslo: poř. č. 101/11/2021/Z
Datum zveřejnění: 01.11.2021 - 30.11.2021

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na pronájem nebytového prostoru

nebytová jednotka číslo 64/102 v 1. nadzemním podlaží domu,
výměra cca 111,9 m2, kolaudovaný stav: prodejna kožené galanterie, minimální nájemné ve výši 145.999 Kč/měsíc, nájemní smlouva na dobu určitou 5 + 5 let opce, za podmínky složení kauce ve výši 437.997 Kč

(usnesení číslo UR21_1207 ze dne 12.10.2021)

registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

Účet Městské části Praha 1 je veden u pobočky České spořitelny, číslo účtu: 150017-2000727399/0800,
variabilní symbol: 8500642101 specifický symbol IČ

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru (nejedná se o veřejnou soutěž), je nutné podat nejpozději do 02.12.2021 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 Široká 12_NJ 102.pdf

 usnesení.pdf

 Široká 64_12_NJ 102_plánek.jpg

 Specifikace Široká 64_12, n.j. 102.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz