Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr podle § 36 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb. na dočasné snížení nájemného

Lokalita: Mostecká 26, č. p. 40
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 28,4m2
Pořadové číslo: poř. č. 99/10-11/2021/Z
Datum zveřejnění: 22.10.2021 - 22.11.2021

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na dočasné snížení nájemného

nebytová jednotka číslo 40/103 v 1. nadzemním podlaží domu,
výměra cca 28,4 m2, nájemce: KAMEI, s.r.o., IČ: 27430049,
účel nájmu: prodejna bižuterie a šperků z ušlechtilých kovů, uměleckých předmětů ze skla, a to o 50 % na období 6 měsíců, stávající nájemné ve výši 50.284 Kč/měsíc, nájemní smlouva na dobu neurčitou, s rozvazovací podmínkou spočívající v pokračování nájmu po dobu dalších 18 měsíců

(usnesení číslo UR21_1163 ze dne 05.10.2021)

nebytová jednotka je v současné době obsazená stávajícím nájemcem, proto je omezená možnost prohlídek, městská část se je pokusí zajistit po dohodě se stávajícím uživatelem, registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 26.11.2021 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 Mostecká 26.pdf

 usnesení.pdf

 Mostecká 40_26_NJ 103.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz