Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 
 

Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru

Lokalita: Řetězová 7, č. p. 224
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 219,1m2
Pořadové číslo: poř. č. 107/11/2021/Z
Datum zveřejnění: 01.11.2021 - 19.11.2021

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na pronájem nebytového prostoru

část nebytové jednotky číslo 224/101 ve 2. nadzemním podlaží domu, výměra cca 219,1 m2, kolaudovaný stav: administrativní prostory, poslední využití: výstavní prostor - aukční síň, kanceláře, vzorkovna, grafické studio, nájemní smlouva na dobu neurčitou, minimální nájemné ve výši 20.000 Kč/měsíc, za podmínky složení kauce ve výši 20.000 Kč

registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

Účet Městské části Praha 1 je veden u pobočky České spořitelny, číslo účtu: 150017-2000727399/0800,
variabilní symbol: 8102242102 specifický symbol IČ

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru (nejedná se o veřejnou soutěž), je nutné podat nejpozději do 22.11.2021 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 Řetězová 7.pdf

 Specifikace NP č. 101,2 Řetězová 224_7.pdf

 NP-Retezova-2247-110-00-Praha-1-Stare-Mesto-NP-101-plánek.jpg


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz