Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Z Á M Ě R prodloužit dobu nájmu části pozemku parc. č. 742/1, k. ú. Malá Strana, Na Kampě 8, Praha 1

Lokalita: Malá Strana
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: 100m2
Pořadové číslo: Z 55/2021
Datum zveřejnění: 19.11.2021 - 7.12.2021

Popis:
Z Á M Ě R


prodloužit dobu nájmu části pozemku parc. č. 742/1, k. ú. Malá Strana, Na Kampě 8, Praha 1, o velikosti 54 m2, pronajatého dle smlouvy č. CES: 2021/0208 společnosti Syner s.r.o., IČ: 48292516, se sídlem Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec, na dobu od 1. 2. 2022 do 31. 3. 2022, za účelem umístění ohrazeného staveniště (stavební kontejnery, skladování a manipulace s materiálem a malou stavební mechanizací) pro stavbu "Rekonstrukce a stavební úpravy objektu č.p. 515/8" za jinak nezměněných podmínek


Podrobnosti:

Související dokumenty:
 55.2021.pdf

 UR21_1358.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz