Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 
 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb. na rozšíření účelu nájmu

Lokalita: Národní 20, č. p. 116
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 40,1m2
Pořadové číslo: poř. č. 113/11/2021/Z
Datum zveřejnění: 18.11.2021 - 02.11.2021

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na rozšíření účelu nájmu

nebytová jednotka číslo 116/104 v 1. podzemním podlaží, 1. nadzemním podlaží a 1. nadzemním podlaží mezaninu domu, výměra cca 40,1 m2, stávající nájemce: Karel Laba, stávající účel nájmu: espresso bar – čajovna, rozšíření účelu nájmu o občerstvení – bistro, nájemní smlouva na dobu neurčitou, minimální nájemné ve výši 17.290 Kč/měsíc, za podmínky složení kauce ve výši 51.870 Kč

(usnesení číslo UR21_1332 ze dne 08.11.2021)

nebytová jednotka je v současné době obsazená stávajícím nájemcem, proto je omezená možnost prohlídek, městská část se je pokusí zajistit po dohodě se stávajícím nájemcem, registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

Účet Městské části Praha 1 je veden u pobočky České spořitelny, číslo účtu: 150017-2000727399/0800,
variabilní symbol: 8201162101, specifický symbol IČ

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru (nejedná se o veřejnou soutěž), je nutné podat nejpozději do 03.12.2021 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 Národní 20.pdf

 Národní 116_20 - NP 104 - popis.pdf

 Národní 116_20 - NP 104 - plánek.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz