Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 
 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb. na pronájem nebytové jednotky

Lokalita: V Kolkovně 8, č. p. 910
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 478,4m2
Pořadové číslo: poř. č. 112/11/2021/Z
Datum zveřejnění: 05.11.2021 - 19.11.2021

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na pronájem nebytové jednotky

nebytová jednotka číslo 910/101 v 1. podzemním a 1. nadzemním podlaží domu, výměra 478,4 m2, pro: Gastro Staré Město s.r.o., IČ: 28428331, účel nájmu: restaurace, nájemní smlouva na dobu určitou do 14.12.2034, a to za nájemné od uzavření nájemní smlouvy do 14.12.2022 ve výši 164.466 Kč/měsíc a dále od 15.12.2022 do 14.12.2024 ve výši 3.288.000 Kč ročně a od 15.12.2024 do 14.12.2034 ve výši 8.500.008 Kč ročně, za podmínky složení kauce ve výši 493.398 Kč

(usnesení číslo UR21_1297 ze dne 02.11.2021)

nebytová jednotka je v současné době obsazená stávajícím uživatelem, proto je omezená možnost prohlídek, městská část se je pokusí zajistit po dohodě se stávajícím uživatelem, registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

Účet Městské části Praha 1 je veden u pobočky České spořitelny, číslo účtu: 150017-2000727399/0800,
variabilní symbol: 8109102101, specifický symbol IČ

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru (nejedná se o veřejnou soutěž), je nutné podat nejpozději do 22.11.2021 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 V Kolkovně 8.pdf

 plánek NJ 101 V Kolkovně 910_8.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz