Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 

Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru

Lokalita: Jungmannova 4, č. p. 732
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 57,4m2
Pořadové číslo: poř. č. 108/11/2021/Z
Datum zveřejnění: 01.11.2021 - 30.11.2021

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na pronájem nebytového prostoru


část nebytové jednotky číslo 732/101 v 1. nadzemním podlaží domu, výměra cca 57,4 m2, kolaudovaný stav: prodejna nepotravinářského zboží, nájemní smlouva na dobu neurčitou, minimální nájemné ve výši 13.000 Kč/měsíc, za podmínky složení kauce ve výši 39.000 Kč

(usnesení číslo UR21_1232 ze dne 19.10.2021)

registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

Účet Městské části Praha 1 je veden u pobočky České spořitelny, číslo účtu: 150017-2000727399/0800,
variabilní symbol: 8207322102, specifický symbol IČ

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru (nejedná se o veřejnou soutěž), je nutné podat nejpozději do 02.12.2021 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 Jungmannova 4_část NJ 101.pdf

 usnesení.pdf

 Jungmannova 732_4 - NP 101,1 - popis.pdf

 Jungmannova 732_4 - NP 101 - plánek.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz