Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr snížit nájemné o 50% po dobu 6 měsíců pro ANONA a.s.

Lokalita: Rybná 677/8
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: m2
Pořadové číslo: Z 54/2021
Datum zveřejnění: 

Popis:
Záměr s ohledem na ekonomické dopady v souvislosti s celosvětovou pandemií onemocněním
COVID-19, včetně vyhlášení nouzového stavu a v rámci podpory nájemců městské části Praha
1, snížit dodatkem ke smlouvě č. CES: 2009/0781 měsíční nájemné o 50 % po dobu
6 měsíců.


Podrobnosti:

Související dokumenty:
Záměr 54.2021.pdf

Usnesení UR21_1337.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz