Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 
 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.na pronájem nebytového prostoru

Lokalita: Revoluční 5, č. p. 1006
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 42,6m2
Pořadové číslo: poř. č. 71/7/2021/Z
Datum zveřejnění: 02.07.2021 - 02.08.2021

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na pronájem nebytového prostoru

nebytová jednotka číslo 1006/103 v 1. podzemním podlaží domu, výměra cca 42,6 m2, kolaudovaný stav: skladiště

(registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 03.08.2021 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 Revoluční 5_NJ 103_2.pdf

 Revoluční 1006_5_NJ 103_technický popis.pdf

 Revoluční 1006_5_NJ 103_plánek z PV.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz