Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 
 

Záměr prodeje č. parc. 674, SM, obec Praha

Lokalita: Staré Město
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: 1061m2
Pořadové číslo: Z 28/2021/OTMS/DU
Datum zveřejnění: 30.6.2021-31.7.2021

Popis:
Z Á M Ě R


prodeje pozemku č. parc. 674 v k. ú. Staré Město, obec Praha, a to za těchto podmínek:
• prodej ve smyslu vyjádření HMP čj. ÚMČP1 152604/2021 – příloha tohoto záměru
• za cenu stanovenou min. ve výši 106.171.000 Kč, kdy jde o vyjádření ceny stanovené znaleckým posudkem č. 61/3676/2021 ze dne 08. 06. 2021, Ing. Jana Fujáčka, znalce a
• za podmínek stanovených Obecně závaznou vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy v platném znění, kterou vydává Statut HMP, zejm. jejím § 18


Podrobnosti:

Související dokumenty:
 UZ21_0268.pdf

 28.2021 s přílohou.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz