Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

záměr pronájmu částí č. parc. 2357/3, NM

Lokalita: Těšnov
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: 3x 1m2
Pořadové číslo: Z 31/2021
Datum zveřejnění: 27.7.2021 - 12. 8. 2021

Popis:
Z Á M Ě R


pronájmu částí pozemku č. parc. 2357/3, k. ú. Nové Město, obec Praha
v rozsahu 3 x 1m2 pro Pražskou energetiku, a.s., IČ: 60193913, se sídlem Na hroudě 1492/4, Vršovice, 100 00 Praha 10
• za účelem umístění 3 ks dobíjecích stanic v rámci podpory elektromobility na území hlavního města Prahy v prostoru vyznačeném v příloze tohoto záměru s tím, že definitivní poloha jednotlivých dobíjecích stanic bude na vymezené části pozemku upřesněna před schválením pronájmu samotného studií proveditelnosti záměru
• nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 10 let s možností prodloužení 1x o dobu 5 let
• s povinností řádné správy a údržby předmětu nájmu
• výše nájemného za každou dobíjecí stanici
- 5.000 Kč + DPH/ročně (počínaje r. 2022 valorizace dle míry inflace) s úhradou ode dne uvedení dobíjecí stanice do provozu
- v 1. roce provozu mimořádné nájemné 5.000 Kč +DPH do 15 dní od uvedení dobíjecí stanice do provozu


Podrobnosti:

Související dokumenty:
 31.2021.pdf

 UR21_0887.pdf

 UR21_0887_priloha_1_cast_C_tiskova_zprava.pdf

 UR21_0887 - Usn. RHMP - příloha UR část A.pdf

 UR21_0887 - Usn. ZHMP - příloha UR část B.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz