Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 
 

Záměr pronájmu garážového stání č. 34 v samoobslužném parkovacím zakladači Wöhr v objektu parkovacího domu na pozemku parc. č. 2070/8 v k. ú. Nové Město, Praha 1 na adrese Štěpánská čp. 630

Lokalita: Štěpánská čp. 630, Praha 1
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: m2
Pořadové číslo: 375698/2021/SI/030
Datum zveřejnění: 

Popis:
Záměr
pronájmu garážového stání č. 34 v samoobslužném parkovacím zakladači Wöhr v objektu parkovacího domu na pozemku parc. č. 2070/8 v k. ú. Nové Město, Praha 1 na adrese Štěpánská čp. 630 s prioritou pořadí takto:
. Nájemce-fyzická osoba, rezident s trvalým bydlištěm v ulici Štěpánská, Praha 1, držitel parkovacího oprávnění v modré zóně Praha 1, výše nájemného 1.000 Kč/měsíc včetně DPH na dobu neurčitou
. Nájemce-fyzická osoba, rezident s trvalým bydlištěm na Praze 1, držitel parkovacího oprávnění v modré zóně Praha 1, výše nájemného 2.000 Kč/měsíc včetně DPH na dobu neurčitou
. pro další fyzické i právnické osoby zejména za těchto podmínek:
- nájemné za garážového stání se stanoví ve výši min. 2.000 Kč/měsíc + DPH
- Smlouva bude na dobu neurčitou
- Po ukončení zkušebního provozu bude nájemné stanoveno jako nájemné v čase a místě obvyklé

Garážové stání č. 34 v samoobslužném parkovacím zakladači Wöhr je o rozměrech: max délka vozu 5,00 x max. výška vozu 1,60 x max. šířka vozu 1,90. Maximální hmotnost vozu je 2600 kg.

Podrobnosti:

Související dokumenty:
 UMCP1 375698_2021_2021_030.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz