Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru

Lokalita: Dušní 13, č. p. 7
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 80,0m2
Pořadové číslo: poř. č. 72/7-8/2021/Z
Datum zveřejnění: 15.07.2021 - 13.08.2021

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na pronájem nebytového prostoru

část nebytové jednotky číslo 7/101 v 1. nadzemním podlaží domu, výměra cca 80 m2, kolaudovaný stav: realitní kancelář, poslední využití: kanceláře firmy, nájemní smlouva na dobu neurčitou, minimální nájemné ve výši 21.000 Kč/měsíc, za podmínky složení kauce ve výši 20.000 Kč

(registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

Účet Městské části Praha 1 je veden u pobočky České spořitelny, číslo účtu: 150017-2000727399/0800,
variabilní symbol: 8500072101, specifický symbol IČ

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 16.08.2021 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 Dušní 13.pdf

 Popis NP č.101,1 Dušní 13_7.pdf

 Dušní 13_7 NP 101,1_plánek.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz