Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na dočasné snížení nájemného

Lokalita: 28. října 9, č. p. 375
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 291m2
Pořadové číslo: poř. č. 74/8/2021/Z
Datum zveřejnění: 02.08.2021 - 16.08.2021

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na dočasné snížení nájemného

nebytová jednotka číslo 375/104 v 1. podzemním a 1. nadzemním podlaží domu, výměra cca 291 m2, nájemce: Kitchen The Address s.r.o., IČ: 06761445, účel nájmu: kavárna s prodejnou módních oděvů, textilu, různých doplňků, obuvi a restaurace, a to o 50 % na období 6 měsíců, stávající nájemné ve výši 163.663 Kč/měsíc, nájemní smlouva č. 2013/0785 ze dne 12.08.2013, s rozvazovací podmínkou spočívající v pokračování nájmu po dobu dalších 18 měsíců

(usnesení číslo UR21_0857 ze dne 20.07.2021)

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 18.08.2021 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 28. října 9.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz