Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru

Lokalita: Revoluční 28, č. p. 1403
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 200,2m2
Pořadové číslo: poř. č. 33/4-5/2021/Z
Datum zveřejnění: 26.04.2021 - 25.05.2021

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na pronájem nebytového prostoru

nebytová jednotka číslo 1403/105 ve 2. nadzemním podlaží domu, výměra cca 200,2 m2, kolaudovaný stav: kanceláře, poslední využití: kanceláře, minimální nájemné ve výši 30.000 Kč/měsíc, za podmínky složení kauce ve výši 10.000 Kč

(registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

Účet Městské části Praha 1 je veden u pobočky České spořitelny, číslo účtu: 150017-2000727399/0800,
variabilní symbol: 8214032101, specifický symbol IČ

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 26.05.2021 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 Revoluční 28.pdf

 Technický popis Revoluční 28, n.j. č. 105 a odkaz na 3D prohlídku.pdf

 plánek z prohlášení vlastníka.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz