Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru

Lokalita: Mostecká 3, č. p. 55
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 108,1m2
Pořadové číslo: poř. č. 32/4-5/2021/Z
Datum zveřejnění: 26.04.2021 - 25.05.2021

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na pronájem nebytového prostoru

nebytová jednotka číslo 55/103 v 1. nadzemním podlaží domu,
výměra cca 108,1 m2, kolaudovaný stav není dochován, poslední využití: oční optika se školicím centrem, minimální nájemné ve výši 65.000 Kč/měsíc, za podmínky složení kauce ve výši 10.000 Kč

(registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

Účet Městské části Praha 1 je veden u pobočky České spořitelny, číslo účtu: 150017-2000727399/0800,
variabilní symbol: 8300552101, specifický symbol IČ

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 26.05.2021 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 Mostecká 3.pdf

 Mostecka 3_NJ 103_technický popis NP a odkaz na 3D prohlídku.pdf

 Mostecká 3_NJ 103_plánky.pdf

 Mostecká 3_NJ 103_plánek z PV.pdf

 Mostecká 3_NJ 103_foto.pdf

 nový odkaz na nebytový prostor Mostecká 55.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz