Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 
 

Záměr snížít nájemné ke smlouvě č. CES: 2015/0092, čp. 501, Werichova vila

Lokalita: Malá Strana
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: m2
Pořadové číslo: Z 14/2021
Datum zveřejnění: 22.4.2021 - 10.5.2021

Popis:
Z Á M Ě R

s ohledem na ekonomické dopady v souvislosti s celosvětovou pandemií onemocněním COVID - 19 v r. 2020 -2021 v rámci podpory nájemců Městské části Praha 1 snížit dodatkem ke smlouvě č. CES: 2015/0092 ve znění dodatků 1 až 3 nájemné po dobu šesti měsíců o 30% z aktuálně hrazeného měsíčního nájemného za podmínky, že nájemce bude po celou dobu nadále hradit řádně a včas splátky ve výši 25.000 Kč ve smyslu dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. CES: 2015/0092 a nebude mít dluh na nájemném


Podrobnosti:

Související dokumenty:
 UZ21_0250.pdf

 14.2021.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz