Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na rozšíření nájemní smlouvy o dalšího nájemce a rozšíření účelu nájmu_NJ č. 104

Lokalita: Revoluční 20, č. p. 1202
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: 54,6m2
Pořadové číslo: poř. č. 34b/5/2021/Z
Datum zveřejnění: 03.05.2021 - 01.06.2021

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na rozšíření nájemní smlouvy o dalšího nájemce a rozšíření účelu nájmu

nebytová jednotka číslo 1202/104 o celkové výměře 54,6 m2
v 1. nadzemním podlaží domu, stávající nájemce: MUDr. Marie Kyralová, stávající účel nájmu: preventivní složka pro realizaci cvičebních programů se zaměřením na „péči o nohu“, o zdravotně postižené a poúrazové stavy, rozšíření o dalšího nájemce, a to: Mgr. Filip Kyral a rozšíření účelu nájmu o: centrum pohybových poruch a rehabilitaci, nájemní smlouva na dobu neurčitou, minimální nájemné ve výši 8.190 Kč/měsíc, za podmínky složení kauce ve výši 10.000 Kč

nebytová jednotka je v současné době obsazená stávajícím nájemcem, proto je omezená možnost prohlídek, městská část se je pokusí zajistit po dohodě se stávajícím uživatelem, registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

Účet Městské části Praha 1 je veden u pobočky České spořitelny, číslo účtu: 150017-2000727399/0800,
variabilní symbol: 8212022102, specifický symbol IČ

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 02.06.2021 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 Revoluční 20_NJ č. 104.pdf

 Technický popis Revoluční 20, n.j. 103, 104.pdf

 Revoluční 20_NJ 103,104_plánek z prohlášení vlastníka.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz