Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 
 

Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na prodloužení nájemní smlouvy

Lokalita: Pařížská 19, č. p. 203
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 276,9m2
Pořadové číslo: poř. č. 42/5-6/2021/Z
Datum zveřejnění: 10.05.2021 - 08.06.2021

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na prodloužení nájemní smlouvy

nebytová jednotka číslo 203/101 v 1. podzemním a 1. nadzemním podlaží domu, výměra cca 276,9 m2, nájemce: NT v.o.s., IČ: 62413341, účel nájmu: restaurace bez provozu hracích přístrojů (automatů), minimální nájemné ve výši 220.000 Kč/měsíc, nájemní smlouva na dobu určitou do 24.07.2027 s možností prodloužení o dalších 5 let, za podmínky složení kauce ve výši 660.000 Kč.

nebytová jednotka je v současné době obsazená stávajícím nájemcem, proto je omezená možnost prohlídek, městská část se je pokusí zajistit po dohodě se stávajícím uživatelem, registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

Účet Městské části Praha 1 je veden u pobočky České spořitelny, číslo účtu: 150017-2000727399/0800,
variabilní symbol: 8502032101, specifický symbol IČ

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 09.06.2021 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 Pařížská 19.pdf

 usnesení.pdf

 Popis NP č.101 Pařížská 203_19.pdf

 Plánek NP č.101 Pařížská 203_19.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz