Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 
 

Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na společný nájem nebytového prostoru

Lokalita: Veleslavínova 8, č. p. 94
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: 153,6m2
Pořadové číslo: poř. č. 40/5-6/2021/Z
Datum zveřejnění: 10.05.2021 - 08.06.2021

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na společný nájem nebytového prostoru


nebytová jednotka číslo 94/101 v 1. podzemním a 1. nadzemním podlaží domu, výměra 153,6 m2, nájemci: Mgr. A. Adam Souček, Richard Kočí, účel nájmu: ateliér, s Mgr. akad. mal. Josefem Bolfem, nájemní smlouva na dobu určitou do 30.06.2024, minimální nájemné ve výši 150 Kč/m2/měsíc

nebytová jednotka je v současné době obsazená stávajícími nájemci, proto je omezená možnost prohlídek, městská část se je pokusí zajistit po dohodě se stávajícím uživatelem, registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 09.06.2021 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 Veleslavínova 8.pdf

 usnesení.pdf

 Veleslavínova 94_8_NP 101 popis.pdf

 Veleslavínova 94_8 NP 101_plánek.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz