Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem částí (cca 22,80 m2) nebytové jednotky s realizací od 01.09.2021_poř. č. 39b/5/2021/Z

Lokalita: Národní 34, č. p. 40
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 22,80m2
Pořadové číslo: poř. č. 39b/5/2021/Z
Datum zveřejnění: 03.05.2021 - 01.06.2021

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na pronájem částí nebytové jednotky s realizací od 01.09.2021

část nebytové jednotky číslo 40/101 ve 3. nadzemním podlaží domu, výměra cca 22,80 m2 s společné prostory o výměře cca 39,39 m2, účel nájmu: zubní ordinace, nájemní smlouva na dobu neurčitou, současný nájemce: MUDr. Eva Špičanová,
minimální nájemné ve výši 8.700 Kč/měsíc, za podmínky složení kauce ve výši 10.000 Kč

nebytová jednotka je v současné době obsazená stávajícím nájemcem, proto je omezená možnost prohlídek, městská část se je pokusí zajistit po dohodě se stávajícím uživatelem, registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

Účet Městské části Praha 1 je veden u pobočky České spořitelny, číslo účtu: 150017-2000727399/0800,
variabilní symbol: 8200402102, specifický symbol IČ

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 02.06.2021 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 Národní 34_část NJ 101_cca 22,80 m2.pdf

 Národní 40_34 - NP 101 - popis.pdf

 Národní 40_34 - NP 101 - plánek.pdf

 Národní 34_40_části NJ_plánek.pdf

 Narodni 40_34_foto.png


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz