Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 
 

Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru

Lokalita: Petrská 1, č. p. 1426
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 25,5m2
Pořadové číslo: poř. č. 37/5/2021/Z
Datum zveřejnění: 03.05.2021 - 01.06.2021

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na pronájem nebytového prostoru

nebytová jednotka číslo 1426/101 v 1. podzemním podlaží domu, výměra cca 25,5 m2, pro: FINE FOOD CZ s.r.o., IČ: 28399617, účel nájmu: skladovací a odkládací prostor pro restauraci v sousedním prostoru (nebytová jednotka číslo 1426/102), minimální nájemné ve výši 2.000 Kč/měsíc,
nájemní smlouva na dobu určitou do 30.04.2025

(registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)


Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 02.06.2021 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 Petrská 1.pdf

 Petrská 1426-1-NP 101.pdf

 Petrska 1426_1_planek NJ 101.pdf

 Petrska 1426_planek PV 101.jpg


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz