Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru (změna doby nájmu)

Lokalita: Ve Smečkách 2 (Žitná 31), č. p. 585
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 6m2
Pořadové číslo: poř. č. 36/5/2021/Z
Datum zveřejnění: 03.05.2021 - 01.06.2021

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na pronájem nebytového prostoru (změna doby nájmu)

nebytová jednotka číslo 585/106 v 1. podzemním podlaží domu,
výměra cca 6 m2, účel nájmu: ústředna RSU 30, pro: T-Mobile Czech Republic a.s., IČ: 64949681, minimální nájemné ve výši 4.000 Kč/měsíc, nájemní smlouva na dobu určitou do 31.12.2031

nebytová jednotka je v současné době obsazená stávajícím nájemcem, proto je omezená možnost prohlídek, městská část se je pokusí zajistit po dohodě se stávajícím uživatelem, registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)


Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 02.06.2021 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 Ve Smečkách 2.pdf

 Ve Smečkách 585-2 N 106.pdf

 Ve Smečkách 585-2 N 106 (2).pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz