Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.na pronájem nebytového prostoru

Lokalita: Mezibranská 19,č. p. 577
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: 272,8m2
Pořadové číslo: poř. č. 49/5-6/2021/Z
Datum zveřejnění: 24.05.2021 - 22.06.2021

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na pronájem nebytového prostoru

nebytová jednotka číslo 577/102 ve 2. nadzemním podlaží domu, výměra 272,8 m2, kolaudovaný stav: kanceláře,
minimální nájemné ve výši 70.000 Kč/měsíc,
podmínka složení kauce ve výši 70.000 Kč

(UR21_0539 ze dne 11.05.2021)

Účet Městské části Praha 1 je veden u pobočky České spořitelny, číslo účtu: 150017-2000727399/0800,
variabilní symbol: 8205772101, specifický symbol IČ

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 24.06.2021 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 Mezibranská 19.pdf

 Mezibranska 577_19_NJ 102_plánek.pdf

 Mezibranska 577_19_NJ 102_pasport.pdf

 Mezibranska 577_19_NJ 102_pasport..pdf

 Mezibranska 577_19_NJ 102_.pasport.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz