Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 
 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na změnu doby nájmu

Lokalita: Vězeňská 9, č. p. 859
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 332m2
Pořadové číslo: poř. č. 48/5-6/2021/Z
Datum zveřejnění: 17.05.2021 - 15.06.2021

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na změnu doby nájmu

nebytová jednotka číslo 859/101 v 1. podzemním a 1. nadzemním podlaží domu o celkové výměře 332 m2, účel nájmu: restaurace – Staropražská restaurace podávající Plzeňský Prazdroj s tradiční českou kuchyní, nájemce: Gastro Concepts s.r.o., IČ: 28452461, doba nájmu určitá do 31.01.2032 a za jinak nezměněných podmínek nájemní smlouvy

nebytová jednotka je v současné době obsazená stávajícím nájemcem, proto je omezená možnost prohlídek, městská část se je pokusí zajistit po dohodě se stávajícím uživatelem, registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 17.06.2021 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 Vězeňská 9.pdf

 Vězeňská 859_9_NJ 101_plánek.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz