Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 

Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem stavebně propojených nebytových jednotek č. 102 a 103 v domě

Lokalita: Vodičkova 32, č. p. 700
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 512m2
Pořadové číslo: poř. č. 46/5-6/2021/Z
Datum zveřejnění: 17.05.2021 - 15.06.2021

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na pronájem stavebně propojených nebytových jednotek č. 102 a 103 v domě, a to za účelem provozu restauračního zařízení na dobu 5 let, 5 let opce, minimální nájemné 215.000 Kč/měsíc, kauce 600.000 Kč a za podmínek uvedených v textu záměru, který je přílohou

(UR21_0497 ze dne 04.05.2021)

Účet Městské části Praha 1 je veden u pobočky České spořitelny, číslo účtu: 150017-2000727399/0800,
variabilní symbol: 8207002101, specifický symbol IČ

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 17.06.2021 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 Vodičkova 32.pdf

 Vodičkova 32_Zásady záměru.pdf

 Vodičkova 700_32_NP 102 a 103_plánky.pdf

 Vodičkova 700_32_NJ 102,103_kolaudační rozhodnutí.pdf

 ODKAZ na 3D scan_Vodičkova 32.pdf

 Vodičkova 700_23 - NP 102 103 - popis.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz