Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 
 

Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na postoupení nájemní smlouvy

Lokalita: Jindřišská 23, č. p. 875
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 206m2
Pořadové číslo: poř. č. 41/5-6/2021/Z
Datum zveřejnění: 10.05.2021 - 24.05.2021

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na postoupení nájemní smlouvy

nebytový prostor v 1. podzemním a 1. nadzemním podlaží domu, výměra cca 206 m2, současný nájemce (postupitel): Tomáš Turek, pro: Miloš Křeček KK, s.r.o., IČ: 24236934 (postupník), účel nájmu: prodejna masa, uzenin, polotovarů s doplňkovým prodejem potravin, sklady a šatny pro zaměstnance, nájemní smlouva na dobu určitou do 31.12.2025

nebytová jednotka je v současné době obsazená stávajícím nájemcem, proto je omezená možnost prohlídek, městská část se je pokusí zajistit po dohodě se stávajícím uživatelem, registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 09.06.2021 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 Jindřišská 23.pdf

 Jindřišská 875_23_plánek.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz