Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru

Lokalita: Úvoz 28, č. p. 296
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 14,4m2
Pořadové číslo: poř. č. 51/5-6/2021/Z
Datum zveřejnění: 24.05.2021 - 22.06.2021

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na pronájem nebytového prostoru


garáž na pozemku parc. č. 163/3, výměra cca 14,4 m2, minimální nájemné ve výši 4.000 Kč/měsíc vč. DPH, nájemní smlouva na dobu neurčitou, podmínka složení kauce ve výši 6.000 Kč

(UR21_0541 ze dne 11.05.2021)

Účet Městské části Praha 1 je veden u pobočky České spořitelny, číslo účtu: 150017-2000727399/0800,
variabilní symbol: 8402962101, specifický symbol IČ

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 24.06.2021 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 Úvoz 28.pdf

 Uvoz 28_garaz_planek.pdf

 Uvoz 28_pasport.pdf

 Uvoz 28_pasport..pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz