Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 
 

Záměr pronájmu garážových stání v objektu parkovacího domu na nově odděleném pozemku parc. č. 2070/8 v k. ú. Nové Město, Praha 1 na adrese Štěpánská čp. 630

Lokalita: Štěpánská čp. 630, Praha 1
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: m2
Pořadové číslo: 280151/2021/SI/025
Datum zveřejnění: 

Popis:
Záměr pronájmu garážových stání v objektu parkovacího domu na nově odděleném pozemku parc. č. 2070/8 v k. ú. Nové Město, Praha 1 na adrese Štěpánská čp. 630 s prioritou pořadí takto:
. Nájemce-fyzická osoba, rezident s trvalým bydlištěm v ulici Štěpánská, Praha 1, držitel parkovacího oprávnění v modré zóně Praha 1, výše nájemného 1.000 Kč/měsíc včetně DPH na na dobu neurčitou
. Nájemce - fyzická osoba, rezident s trvalým bydlištěm na Praze 1, držitel parkovacího oprávnění v modré zóně Praha 1, výše nájemného 2.000 Kč/měsíc včetně DPH na dobu neurčitou
. Pro další fyzické i právnické osoby do naplnění volných kapacit parkovacího domu zejména za těchto podmínek:
- Nájemné za parkovací stání se stanoví ve výši min. 2.000 Kč/měs. + DPH
- Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou
- Po ukončení zkušebního provozu bude nájemné stanoveno jako nájemné v čase a místě obvyklé včetně valorizace

Tento záměr nahrazuje v plném rozsahu záměr č. UMCP1 211171/2021/SI/013.

Do tohoto záměru je možné se průběžně hlásit prostřednictvím e-mailové adresy posta@praha1.cz, k rukám pí. Ivany Silovské Záměr bude od 15.6.2021 průběžně vyhodnocován a prostřednictvím RMČ Praha 1 rozhodováno o uzavření jednotlivých nájemních smluv.

Podrobnosti:

Související dokumenty:
 Záměr 280151_2021.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz