Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na prodloužení doby nájmu

Lokalita: U Dobřenských 5, č. p. 271
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 164,9m2
Pořadové číslo: poř. č. 53/5-6/2021/Z
Datum zveřejnění: 27.05.2021 - 25.06.2021

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na prodloužení doby nájmu

nebytová jednotka číslo 271/101 v 1. podzemním a 1. nadzemním podlaží domu, výměra cca 164,9 m2, nájemce: Andělský dvůr, spol. s r.o., IČ: 27876934, účel nájmu: galerie – pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí, nájemní smlouva na dobu určitou do 31.05.2027 s možností opce o dalších 5 let minimální nájemné ve výši 25.000 Kč/měsíc

(UR21_0588 ze dne 17.05.2021)


Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 28.06.2021 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 U Dobřenských 5.pdf

 U Dobřenských 271-5-NP 101.pdf

 U Dobřenských 271_5_NJ 101_plánek 1. NP + 1. PP.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz