Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


roleta pod svetlem
 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru

Lokalita: Karoliny Světlé 31, č. p. 325 (Smetanovo nábř. 12)
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 5m2
Pořadové číslo: poř. č. 54/6/2021/Z
Datum zveřejnění: 07.06.2021 - 07.07.2021

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na pronájem nebytového prostoru

nebytová jednotka číslo 325/109 v 1. nadzemním podlaží domu,
výměra cca 5 m2, kolaudovaný stav není dochován, poslední využití: sklad, nájemní smlouva na dobu neurčitou

(UR21_0628 ze dne 25.05.2021)


Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 08.07.2021 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 Karoliny Světlé 31.pdf

 Karoliny Světlé 325_3_NP 109_popis.pdf

 Karoliny Svetle 325_35_NJ 109_planek.jpg


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz