Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 
 

Záměr pronájmu dvorního objektu bez čp./č.e. na pozemku parc. č. 52/2 v k. ú. Staré Město, Praha 1

Lokalita: Praha 1-Staré Město
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: m2
Pořadové číslo: 260316/2021/SI/021
Datum zveřejnění: 

Popis:
ZÁMĚR pronájmu dvorního objektu bez čp./č.e. na pozemku parc. č. 52/2 v k. ú. Staré Město, ulice Veleslavínova 96/4, Praha 1 na dobu 5 let + 5 let automatická opce. Podlahová plocha objektu je 53,0 m2, užitná plocha 39,4 m2. Poslední využití objektu - keramická dílna.
Do tohoto záměru se lze přihlásit nejpozději poslední den jeho zveřejnění na úřední desce MČ Praha 1 a to písemným podáním v uzavřené, neprůhledné a zajištění obálce, která bude viditelně označená číslem tohoto záměru a nápisem ZÁMĚR VELESLAVÍNOVA-NEOTVÍRAT.
Podání musí být doručeno do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, nejpozději do konce pracovní doby Informačního centra a musí obsahovat minimálně:
1. Správné označení zájemce včetně jeho identifikačních údajů a případných plných mocí + kontakt na zájemce (telefon + e-mail)
2. Návrh účelu nájmu
3. Nabízenou výši měsíčního nájemného (min. výše 11.000 Kč měsíčně)
4. Přihláška je platná za podmínky složení kauce 30.000 Kč a současně při splnění podmínek uvedených v Opatření, které je přílohou tohoto záměru
5. Kauce bude složena na individuální VS
6. Další informace ve smyslu Opatření k záměru

Podrobné informace, naleznete v Opatření k záměru, které je nedílnou součástí tohoto záměru, na adrese https://www.praha1.cz/urední-deska/, jako i na http://reality.praha1.cz

Podrobnosti:

Související dokumenty:
 UR21_0507.pdf

 Opatření k záměru.pdf

 Kolaudační souhlas - Veleslavínova.pdf

 Půdorys - skutečné provedení.pdf

 LV 576 ze dne 31.05.2021.pdf

 Záměr 260316_2021_SI_021 Veleslavínova.pdf

Virtuální Prohlídka 3D Virtuální Prohlídka 3D - Veleslavínova 96-4.docx


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz