Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 
 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru

Lokalita: Klimentská 21, č. p. 2061
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 12m2
Pořadové číslo: poř. č. 60/6-7/2021/Z
Datum zveřejnění: 22.06.2021 - 22.07.2021

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na pronájem nebytového prostoru

nebytová jednotka číslo 2061/919 v 1. nadzemním podlaží domu, výměra cca 12 m2, účel nájmu: garáž, nájemní smlouva na dobu neurčitou

(UR21_0700 ze dne 08.06.2021)

registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 23.07.2021 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 Klimentská 21.pdf

 Popis NP č.927 Klimentská 2061_21.pdf

 plánek.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz