Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.na pronájem nebytového prostoru

Lokalita: Uhelný trh 1, č. p. 420
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 451m2
Pořadové číslo: poř. č. 59/6-7/2021/Z
Datum zveřejnění: 15.06.2021 - 14.07.2021

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na pronájem nebytové jednotky číslo 420/101, a to dle zásad
UR21_0693 ze dne 08.06.2021, minimální nájemné ve výši 70.000 Kč/měsíc, za podmínky složení kauce ve výši 100.000 Kč

registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

Účet Městské části Praha 1 je veden u pobočky České spořitelny, číslo účtu: 150017-2000727399/0800,
variabilní symbol: 8104202101, specifický symbol IČ

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 16.07.2021 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 UR21_0693_priloha.pdf

 Uhelný trh 1.pdf

 Uhelny trh 420_1_NJ 101_PV.pdf

 odkazy na 3D virtuální prohlídku.pdf

 Vzorova_NS_doba_urcita na web.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz