Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 
 

Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na prodloužení nájemní smlouvy

Lokalita: Opletalova 17, č. p. 1964
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 245m2
Pořadové číslo: poř. č. 58/6-7/2021/Z
Datum zveřejnění: 14.06.2021 - 13.07.2021

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na prodloužení nájemní smlouvy

nebytová jednotka číslo 1964/101 v 1. podzemním, 1. a 2. nadzemním podlaží domu, výměra cca 245 m2, nájemce: Jan Terš, účel nájmu: levná restaurace bez provozu výherních hracích přístrojů (automatů) určených ke hře o peníze (nevztahuje se na automaty typu šachy, šipky a kulečník), minimální nájemné ve výši 82.000 Kč/měsíc, nájemní smlouva na dobu určitou do 07.01.2026 s možností prodloužení o dalších 5 let (UR21_0665 ze dne 01.06.2021)

nebytová jednotka je v současné době obsazená stávajícím nájemcem, proto je omezená možnost prohlídek, městská část se je pokusí zajistit po dohodě se stávajícím uživatelem, registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 14.07.2021 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 Opletalova 17.pdf

 Opletalova 1964_17_NJ c.101_PV.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz