Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 
 

Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru s cílem zajištění občanské vybavenosti

Lokalita: Perlová 8, č. p. 1020
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 108,5m2
Pořadové číslo: poř. č. 57/6-7/2021/Z
Datum zveřejnění: 14.06.2021 - 13.07.2021

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na pronájem nebytového prostoru s cílem zajištění občanské vybavenosti

nebytová jednotka číslo 1020/101 v 1. podzemním a 1. nadzemním podlaží domu, výměra cca 108,5 m2, pro: Eva Hrušková, účel nájmu: prodejna cukrovinek, zmrzliny, lahůdkářských a pekařských výrobků a sklady, nájemní smlouva na dobu určitou do 31.03.2026 s možností opce o dalších 5 let, minimální nájemné ve výši 21.000 Kč/měsíc, a to za podmínky složení kauce ve výši 10.000 Kč

(UR21_0664 ze dne 01.06.2021)

nebytová jednotka je v současné době obsazená stávajícím uživatelem, proto je omezená možnost prohlídek, městská část se je pokusí zajistit po dohodě se stávajícím uživatelem, registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

Účet Městské části Praha 1 je veden u pobočky České spořitelny, číslo účtu: 150017-2000727399/0800,
variabilní symbol: 8110202101, specifický symbol IČ

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 14.07.2021 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 Perlová 8.pdf

 Perlova 1020_8_NP 101_popis.pdf

 Perlova 1020_8_NJ 101_planek (1).jpg

 Perlova 1020_8_NJ 101_planek (2).jpg


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz