Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru

Lokalita: Václavské náměstí 14, č. p. 778
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 188m2
Pořadové číslo: poř. č. 56/6-7/2021/Z
Datum zveřejnění: 14.06.2021 - 13.07.2021

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na pronájem nebytového prostoru

nebytová jednotka číslo 778/101 v 1. podzemním a 1. nadzemním podlaží domu, výměra cca 188 m2, kolaudovaný stav: nepotravinářská prodejna, poslední využití: maloobchodní prodej výrobků zn. Wellensteyn, tzn. pánského, dámského, dětského oblečení a doplňků, nájemní smlouva na dobu určitou 5 + 5 let, minimální nájemné ve výši 250.000 Kč/měsíc, za podmínky složení kauce ve výši 200.000 Kč

(UR21_0661 ze dne 01.06.2021)

registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

Účet Městské části Praha 1 je veden u pobočky České spořitelny, číslo účtu: 150017-2000727399/0800,
variabilní symbol: 8207782101, specifický symbol IČ

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 14.07.2021 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 Václavské náměstí 14.pdf

 VN 778_14_NJ c.101_planek.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz