Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr pronajmout část pozemku parc. č. 639/3, k. ú. Nové Město, obec Praha

Lokalita: Palackého 11, Nové Město
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: m2
Pořadové číslo: UMCP1 302491/2021/LN/26
Datum zveřejnění: od 8.6.2021 do 24.6.2021

Popis:
Záměr pronajmout část pozemku parc. č. 639/3, k. ú. Nové Město, obec Praha
pro: Dimsumspot s.r.o., IČ: 08112827
doba nájmu: od 01.07.2021, na dobu neurčitou
účel nájmu: umístění a provozování části vzduchotechniky
nájemné: pokud výše nájemného stanoveného znalcem bude vyšší, pak dle posudku stanoveného znalcem, jinak za dosavadní výši nájemného 1.546 Kč/měsíc
za podmínky: za užívání části pozemku v období od 01.06.2021 do 30.06.2021 bez řádného právního důvodu uhradí Dimsumspot s.r.o. částku ve výši 1.546 Kč, a to nejpozději současně s první splátkou nájemného

Tento adresný záměr nevylučuje právo dalších osob se do tohoto záměru přihlásit.


Podrobnosti:

Související dokumenty:

Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz