Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru_NJ č. 102

Lokalita: Karlova 23, č. p. 146
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 64m2
Pořadové číslo: poř. č. 62/6-7/2021/Z
Datum zveřejnění: 23.06.2021 - 23.07.2021

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na pronájem nebytové jednotky číslo 146/102 v 1. nadzemním podlaží domu, výměra cca 64 m2 dle zásad UR21_0695 ze dne 08.06.2021, minimální nájemné ve výši 210.000 Kč/měsíc, za podmínky složení kauce ve výši 100.000 Kč

registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

informace: nebytová jednotka číslo 146/101 a 146/102 používají WC ve dvoře po pravé straně. Za vstupními dveřmi jsou dvě samostatná WC (u 3D 146/101 na 4 obraze dole "přidružené WC")

Účet Městské části Praha 1 je veden u pobočky České spořitelny, číslo účtu: 150017-2000727399/0800,
variabilní symbol: 8101462103, specifický symbol IČ

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 26.07.2021 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 Karlova 23_NJ 102.pdf

 ZAMER-22_Zasady_zameru_Karlova_23_NJ 102.pdf

 Odkaz na 3D virtuální prohlídku_Karlova 146_23_NJ 102.pdf

 Vzorova_NS_doba_urcita na web.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz