Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 
 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru

Lokalita: U Půjčovny 4, č. p. 953
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 17m2
Pořadové číslo: poř. č. 67/7/2021/Z
Datum zveřejnění: 01.07.2021 - 30.07.2021

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na pronájem nebytového prostoru

nebytový prostor – garáž na pozemku parc. č. 101/2 ve dvoře domu, výměra cca 17 m2, minimální nájemné ve výši 1.500 Kč/měsíc vč. DPH, nájemní smlouva na dobu neurčitou, podmínka složení kauce ve výši 4.500 Kč

registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

(UR21_0737 ze dne 15.06.2021)

Účet Městské části Praha 1 je veden u pobočky České spořitelny, číslo účtu: 150017-2000727399/0800,
variabilní symbol: 8209532101, specifický symbol IČ

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 02.08.2021 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 U Půjčovny 4.pdf

 usnesení.pdf

 U Půjčovny 953_4_.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz