Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 
 

Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru

Lokalita: Anežská 5, č. p. 806
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 14,5m2
Pořadové číslo: poř. č. 66/7/2021/Z
Datum zveřejnění: 01.07.2021 - 30.07.2021

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na pronájem nebytového prostoru

nebytová jednotka číslo 806/101 v 1. nadzemním podlaží domu, výměra cca 14,5 m2, poslední využití: pracovna,
minimální nájemné ve výši 2.175 Kč/měsíc, nájemní smlouva na dobu neurčitou, podmínka složení kauce ve výši 6.525 Kč

registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

(UR21_0738 ze dne 15.06.2021)

Účet Městské části Praha 1 je veden u pobočky České spořitelny, číslo účtu: 150017-2000727399/0800,
variabilní symbol: 8108062101, specifický symbol IČ

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 02.08.2021 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 Anežská 5.pdf

 usnesení.pdf

 Anežská 806_5_NJ 101_půdorys.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz