Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 
 

Záměr podle § 36, odst (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru

Lokalita: Samcova 3, č. p. 2125
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 13,75m2
Pořadové číslo: poř. č. 65/7/2021/Z
Datum zveřejnění: 01.07.2021 - 30.07.2021

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na pronájem nebytového prostoru

garážové stání evidenční číslo 921 (916.6)
ve 4. podzemním podlaží domu o výměře cca 13,75 m2

registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

(UR21_0741 ze dne 15.06.2021)

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 02.08.2021 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 Samcova 3_garáž.stání ev.č. 921_916.6.pdf

 usnesení.pdf

 Samcova 2125_3_c. 921_popis prostoru.pdf

 Samcova 2125_3_c. 921_planek.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz