Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 
 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís.131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru

Lokalita: Rybná 25, č. p. 732
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 101,2m2
Pořadové číslo: poř. č. 64/7/2021/Z
Datum zveřejnění: 01.07.2021 - 30.07.2021

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na pronájem nebytového prostoru

nebytová jednotka číslo 732/101 v 1. podzemním a 1. nadzemním podlaží domu, výměra cca 101,2 m2, pro: Hoang Tong Manh, účel nájmu: prodej potravin a doplňkového sortimentu, nájemní smlouva na dobu určitou 5 + 5 let a za podmínky provozní doby do 22:00 hodin, minimální nájemné ve výši 70.000

registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

(UR21_0742 ze dne 15.06.2021)

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 02.08.2021 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 Rybná 25_NJ 101.pdf

 usnesení.pdf

 Rybná 732_25 - NP 101 - plánek.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz