Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 
 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.na pronájem nebytového prostoru

Lokalita: Petrská 21, č. p. 1171
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: 214,8m2
Pořadové číslo: poř. č. 63/6-7/2021/Z
Datum zveřejnění: 24.06.2021 - 23.07.2021

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na pronájem nebytové jednotky číslo 1171/101 o výměře cca 33,7 m2 a nebytové jednotky číslo 1171/102 o výměře cca 181,1 m2 v 1. nadzemním podlaží domu, kolaudační rozhodnutí: občerstvení a pizzerie, minimální nájemné ve výši 90.000 Kč/měsíc, za podmínky složení kauce ve výši 90.000 Kč

registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

Účet Městské části Praha 1 je veden u pobočky České spořitelny, číslo účtu: 150017-2000727399/0800,
variabilní symbol: 8211712102, specifický symbol IČ

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 26.07.2021 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 Petrská 21.pdf

 Petrská 1171_21_NJ 101,102_popis.pdf

 Petrská 1171_21_NJ 101,102_Prohlášení vlastníka.pdf

 Petrská 1171_21_NJ 101,102_planek.jpg

 Odkaz na 3D virtuální prohlídku_Petrská 1171_212_NJ 101,102.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz