Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 

Záměr podle § 36 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb.

Lokalita: Karlova 30, č. p. 163
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 162,2m2
Pořadové číslo: poř. č. 69/7/2021/Z
Datum zveřejnění: 01.07.2021 - 15.07.2021

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na prodloužení doby nájmu nebytové jednotky číslo 163/101 v 1. nadzemním podlaží domu, do 31.07.2028 s právem na prodloužení smlouvy o dalších 5 let za podmínky modernizace předmětu nájmu v hodnotě alespoň 2.700.000 Kč vlastním nákladem nájemce bez nároku na vypořádání zhodnocení po skončení nájemní smlouvy a za podmínky, že nájemce odsouhlasí zvýšení nájemného po 31.07.2023 na úroveň v té době obvyklého nájemného, bude-li znaleckým posudkem vyhotoveným v prvních 7 měsících zjištěno, že obvyklé nájemné je vyšší než to dosavadní

nebytová jednotka o výměře cca 162,2 m2 je v současné době obsazená stávajícím nájemcem (nájemní smlouva uzavřena do 31.07.2023, proto je omezená možnost prohlídek, městská část se je pokusí zajistit po dohodě se stávajícím uživatelem, registrace zájemců na prohlídky – tel. č. 221 097 548 (549)

(UR21_0781 ze dne 22.06.2021)

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru je nutné podat nejpozději do 19.07.2021 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 Karlova 30.pdf

 usnesení.pdf

 Karlova 163_30_NJ 101_planek.jpg


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz