Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr pronájmu dvorního objektu bez čp./č.e. na pozemku parc. č. 52/2 v k. ú. Staré Město, ulice Veleslavínova 96/4, Praha 1

Lokalita: Veleslavínova 96/4, Staré Město, Praha 1
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: m2
Pořadové číslo: UMCP1 407291/2022/SI/43
Datum zveřejnění: 

Popis:
Z Á M Ě R
pronájmu dvorního objektu bez čp./č.e. na pozemku parc. č. 52/2 v k. ú. Staré Město, ulice Veleslavínova 96/4, Praha 1 na dobu 5 let + 5 let automatická opce. Podlahová plocha objektu je 53,0 m2, užitná plocha 39,4 m2. Poslední využití objektu – keramická dílna.

Do tohoto záměru se lze přihlásit nejpozději poslední den jeho zveřejnění na úřední desce MČ Praha 1, a to písemným podáním v uzavřené, neprůhledné a zajištěné obálce, která bude viditelně označená číslem tohoto záměru a nápisem ZÁMĚR VELESLAVÍNOVA-NEOTVÍRAT.

Podání musí být doručeno do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, nejpozději do konce pracovní doby Informačního centra a musí obsahovat minimálně:

1.Správné označení zájemce včetně jeho identifikačních údajů a případných plných mocí + kontakt na zájemce (telefon + e-mail)
2.Návrh účelu nájmu
3.Výše nájemného bez DPH dohodou na základě nabídky uchazeče, s valorizací prvně v roce 2024
4.Přihláška je platná za podmínky složení kauce 30.000 Kč a současně při splnění podmínek uvedených v Opatření, které je přílohou tohoto záměru
5. Kauce bude složena na individuální VS
6. Další informace ve smyslu Opatření k záměru


Podrobnosti:

Související dokumenty:
 Kolaudační souhlas - Veleslavínova.pdf

 Půdorys - skutečné provedení.pdf

 Půdorys - Veleslavínova.pdf

 Virtuální prohlídka.pdf

 Záměr 407291_2022_SI_43.pdf

 Opatření záměru dle UR22_1114 ze dne 12.09.2022.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz