Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na postoupení nájemní smlouvy

Lokalita: Opletalova 15, č. p. 1323
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 66,5m2
Pořadové číslo: poř. č. 91/10/2022/Z
Datum zveřejnění: 14.10.2022 - 31.10.2022

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb.
na postoupení nájemní smlouvy - nebytová jednotka číslo 1323/101 v 1. nadzemním podlaží domu (výměra cca 66,5 m2), současný nájemce (postupitel): Pavel Wohanka, pro: J a K Vítovi s.r.o., IČ 14442345 (postupník), účel nájmu: pánské holičství (barber), tetovací salón, nájemní smlouva na dobu neurčitou

(usnesení číslo UR22_1194 ze 04.10.2022)

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru (nejedná se o veřejnou soutěž), je nutné podat nejpozději do 03.11.2022 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 Opletalova 15.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz