Pronájmy, prodeje a převody nemovitostí MČ Praha 1

 

 

 


 

Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru

Lokalita: Stříbrná 2, č. p. 212
Schválený nájem: neuvedeno 
Plocha: cca 15,2m2
Pořadové číslo: poř. č. 101/11/2022/Z
Datum zveřejnění: 02.11.2022 - 18.11.2022

Popis:
Záměr podle § 36, odst. (1) zákona čís. 131/2000 Sb. na pronájem nebytového prostoru - nebytová jednotka číslo 212/101 v 1. nadzemním podlaží domu, výměra 15,2 m2, účel nájmu: kancelář, pro původního nájemce: Grandhotel Mozart Prague, a.s., IČ: 27413225, nájemní smlouva na dobu neurčitou

(usnesení číslo UR22_1268 ze 18.10.2022)

Podrobnosti:
Nabídky (vyjádření) k záměru (nejedná se o veřejnou soutěž), je nutné podat nejpozději do 21.11.2022 do 12:00 hodin přímo do Informačního centra Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, a to v uzavřených a zapečetěných obálkách viditelně označených číslem záměru a nápisem ZÁMĚR – NEOTVÍRAT.
Související dokumenty:
 usnesení.pdf

 Stříbrná 2.pdf

 Specifikace NP č. 101 Stříbrná 212_2.pdf

 Plánek NP č.101 Stříbrná 212_2.pdf


Copyright (c) 2018, Úřad městské části Praha 1 | Vodičkova 18, 115 68 Praha 1 | Tel.: 221 097 111, Fax: 222 231 646 | Email: posta@praha1.cz